Klachten

Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat u over bepaalde zaken niet tevreden bent. Wij vinden het vervelend als u met deze klachten blijft rondlopen. Het uiten van uw mening is voor ons van groot belang. Daarom voor u en ons deze klachtenprocedure. 

Indien u een klacht heeft, zal onderstaande klachtenprocedure samen met ons doorlopen worden:

Het leveren van de gewenste voorziening

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht. Deze procedure legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking. Indien wij een ‘ontevredenheid’ van u hebben vernomen, zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen.

Doorloop het interne klachtenprotocol

Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en samen met u een oplossing zoeken. Belangrijk hierbij is dat wij u goed op de hoogte houden van hetgeen gaat gebeuren. Mocht u een schriftelijke klacht indienen, dan zult u binnen 5 werkdagen een bevestiging van ons ontvangen. Tevens proberen wij u binnen deze 5 werkdagen een oplossing aan te bieden. Wij gaan ervan uit dat wij uw klacht zoveel mogelijk ter plaatse kunnen oplossen of u direct kunnen vertellen wat wij gaan doen om het op te lossen.

Klachtencommissie NVOS-Orthobanda

Indien u of uw leverancier niet tevreden is met de geboden oplossing, heeft zowel u als de leverancier de mogelijkheid om gebruik te maken van de Klachtencommissie van NVOS-Orthobanda. Hiervoor kunt u via https://www.nvos-orthobanda.nl/klachtenregeling een klachtenformulier en -protocol downloaden. Dit formulier kan ingevuld teruggestuurd worden naar klachten@nvos-orthobanda.nl. NVOS-Orthobanda neemt uw verzoek in behandeling. Hier kan een vergoeding voor gevraagd worden. Na het indienen van een klacht ontvangt zowel u als de leverancier van de klachtencommissie binnen 5 dagen een bevestiging van de ontvangst van de klacht.

Klager wordt binnen 10 dagen na ontvangst op de hoogte gesteld over de ontvankelijkheid van de klacht. Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard, wordt de klacht voorgelegd aan de klachtencommissie. Bij het behandelen van een geschil, wordt door de voorzitter een commissie bestaande uit 3 personen samengesteld door de voorzitter waarin in ieder geval de voorzitter, arts en een deskundige is vertegenwoordigd.

De klachtencommissie doet binnen 6 weken uitspraak over de klacht. De klachtencommissie kan geen boetes of andere sancties opleggen. Wel kan een advies aan beide partijen worden meegegeven bij de uitspraak. Deze klachtenregeling zal uitgevoerd worden conform de richtlijnen van de AVG.

Als u een klacht heeft, kunt u dit hieronder kenbaar maken:

Klachtenformulier

Geef uw naam op

Geef een adres op

Geef een postcode op

Geef een woonplaats op

Geef een telefoonnummer op

Geef een geldig e-mail adres opOngeldig e-mail adres.

Geef een geldige geboortedatum op

Geef een omschrijving op

U dient akkoord te gaan